El-eftersyn

Jeg vil gerne kontaktes..

El-eftersyn

Tilstandsrapporten og el-installationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. De to rapporter
giver en detaljeret, professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og el-installationens tilstand.  

En el-installationsrapport og en tilstandsrapport er obligatorisk ved boligsalg, hvis du vil tegne en ejerskifteforsikring. 

Sikkerhedsstyrelsen påpeger, at ulovlige og fejlbehæftede elinstallationer er skyld i omkring 43 % af brande i boliger. Derfor er det vigtigt at foretage et el-eftersyn for at afdække farlige el-installationer i forbindelse med et ejerskifte. Dette er til gavn for dig som sælger, som kan fraskrive sig ansvaret for uafdækkede fejl, og køberen kan flytte ind i en mere sikker bolig.
El-eftersynet skaber dermed tryghed for både køber og sælger. 

El-eftersynet udføres af certificerede el-installatører, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Installatørerne vil undersøge samtlige bygninger på ejendommen med el-installationer, i forhold til funktionsdygtighed og lovlighed, blandt andet ved hjælp af stikprøvekontroller i samtlige rum i bygningen.