Rådgivning

Jeg vil gerne kontaktes..

Rådgivning

Brix og Kamp løser en lang række af rådgivningsopgaver.

Især i forbindelse med nybyggeri, kan der være behov for at få tilknyttet en ingeniør eller bygningssagkyndig, for at få lavet optimale løsninger med ventilation, opvarmning, beregning af bjælker og søjler eller meget andet.

Vi laver blandt andet tilsyn med nybyggeri, om- og tilbygninger, renoveringer/moderniseringer, energibesparende foranstaltninger/energikonverteringer, installationsanlæg.

Vi udfører rådgivning i forbindelse med brand-, vand, og røgskader, hvor vi blandt andet tilbyder uvildig rådgivning i forbindelse med skadesopgørelse, gennemgang af gældende forsikringsbetingelæser og rådgivning til efterfølgende renovering og istandsættelse.