Hustjek

Jeg vil gerne kontaktes..

Hustjek

Som hus- eller lejlighedsejer kan der opstå forskellige behov for at få foretaget en række tjek af bygningen.

Det kan være i forbindelse med huskøb, hvor du kan have behov for at gennemgå bygningen med en bygningssagkyndig, og få en snak om de eventuelle skader der er.

Det kan også være du har brug for hjælp til at få overblik over de fremtidige vedligehold, som skal laves på bygningen. Her ville en vedligeholdelsesplan kunne give dig overblik, ro og sikkerhed for at bygningen i mange år fremover vil være i god og ordentlig stand.

Der kan være behov for at få afdækket eventuelle problemer med fugt, skimmel og råd, eller PCB, bly og asbest. Alle disse faktorer kan give helbredsmæssige problemer, så kontakt os, så vi kan få afdækket hvor stort problem er, og hvordan problemet kan afhjælpes.