Trykprøvning

Jeg vil gerne kontaktes..

Trykprøvning

I dag er der krav fra myndighederne om, at nye huse skal kontrolleres med en trykprøvning og tæthedsprøve inden bygningen tages i brug.

En trykprøvning er en metode til at måle en bygnings tæthed. Den certificerede metode foregår ved at den udsendte konsulent etablerer et lille under- og overtryk i en opvarmet bygning med en blæser. Ved at etablere en lille trykforskel tvinges eks. udeluften ind gennem de eventuelle sprækker og revner, der muligvis er i bygningen. Trykforskellen er ganske lille, og man kan fint opholde sig i huset under målingen. 

Kontakt Brix & Kamp A/S for mere information, og bestil en trykprøvning så din bolig kan blive godkendt af myndighederne.